Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nya Hjärsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta östra 755 13,2% 40,5% 28,9% 17,4% 6,6% 47,9% 52,1%   0,3%
Summa 755 13,2% 40,5% 28,9% 17,4% 6,6% 47,9% 52,1% 0,3%

http://www.val.se