Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vivalla östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla östra 1155 30,1% 37,6% 19,7% 12,6% 12,9% 48,7% 51,3%   4,8%
Summa 1155 30,1% 37,6% 19,7% 12,6% 12,9% 48,7% 51,3% 4,8%

http://www.val.se