Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vivalla norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla norra 977 25,2% 32,7% 21,7% 20,5% 8,4% 48,2% 51,8%   3,8%
Summa 977 25,2% 32,7% 21,7% 20,5% 8,4% 48,2% 51,8% 3,8%

http://www.val.se