Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gällersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällersta 1138 15,3% 42,0% 25,9% 16,8% 7,8% 51,1% 48,9%   1,1%
Summa 1138 15,3% 42,0% 25,9% 16,8% 7,8% 51,1% 48,9% 1,1%

http://www.val.se