Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Axberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1387 15,4% 35,5% 27,6% 21,5% 7,6% 50,5% 49,5%   0,8%
Summa 1387 15,4% 35,5% 27,6% 21,5% 7,6% 50,5% 49,5% 0,8%

http://www.val.se