Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tysslinge-Latorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Latorp 1022 14,8% 37,7% 29,2% 18,4% 6,0% 49,9% 50,1%   1,6%
Summa 1022 14,8% 37,7% 29,2% 18,4% 6,0% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se