Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mosjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö 773 16,7% 47,6% 23,7% 12,0% 7,8% 51,7% 48,3%   0,1%
Summa 773 16,7% 47,6% 23,7% 12,0% 7,8% 51,7% 48,3% 0,1%

http://www.val.se