Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brickebacken södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken södra 1169 34,6% 36,5% 18,2% 10,7% 9,9% 49,1% 50,9%   2,0%
Summa 1169 34,6% 36,5% 18,2% 10,7% 9,9% 49,1% 50,9% 2,0%

http://www.val.se