Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brickeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickeberg 1397 38,5% 30,1% 17,0% 14,5% 15,6% 48,5% 51,5%   1,4%
Summa 1397 38,5% 30,1% 17,0% 14,5% 15,6% 48,5% 51,5% 1,4%

http://www.val.se