Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Almby östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almby östra 1207 13,8% 54,8% 20,0% 11,4% 5,0% 51,6% 48,4%   0,5%
Summa 1207 13,8% 54,8% 20,0% 11,4% 5,0% 51,6% 48,4% 0,5%

http://www.val.se