Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Solhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solhaga 1008 7,9% 18,8% 25,8% 47,4% 2,8% 42,0% 58,0%   0,7%
Summa 1008 7,9% 18,8% 25,8% 47,4% 2,8% 42,0% 58,0% 0,7%

http://www.val.se