Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Varberga östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga östra 817 35,5% 33,9% 16,8% 13,8% 9,9% 52,3% 47,7%   1,8%
Summa 817 35,5% 33,9% 16,8% 13,8% 9,9% 52,3% 47,7% 1,8%

http://www.val.se