Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellringe 1958 14,5% 29,6% 24,6% 31,3% 6,8% 47,1% 52,9%   4,4%
Summa 1958 14,5% 29,6% 24,6% 31,3% 6,8% 47,1% 52,9% 4,4%

http://www.val.se