Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1860 21,5% 26,2% 17,3% 35,1% 4,7% 44,0% 56,0%   1,7%
Summa 1860 21,5% 26,2% 17,3% 35,1% 4,7% 44,0% 56,0% 1,7%

http://www.val.se