Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rynninge-Grenadjärstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rynninge-Grenadjärstaden 1332 20,8% 34,8% 29,6% 14,9% 7,9% 48,9% 51,1%   1,2%
Summa 1332 20,8% 34,8% 29,6% 14,9% 7,9% 48,9% 51,1% 1,2%

http://www.val.se