Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjortstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortstorp 1261 32,5% 32,1% 16,8% 18,6% 8,9% 47,3% 52,7%   1,5%
Summa 1261 32,5% 32,1% 16,8% 18,6% 8,9% 47,3% 52,7% 1,5%

http://www.val.se