Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaby 1363 16,7% 36,6% 24,7% 21,9% 7,0% 48,3% 51,7%   4,0%
Summa 1363 16,7% 36,6% 24,7% 21,9% 7,0% 48,3% 51,7% 4,0%

http://www.val.se