Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum-Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-Stortorget 2137 30,0% 27,0% 22,1% 20,9% 5,6% 48,1% 51,9%   1,5%
Summa 2137 30,0% 27,0% 22,1% 20,9% 5,6% 48,1% 51,9% 1,5%

http://www.val.se