Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1111 14,2% 27,3% 28,9% 29,6% 7,1% 50,4% 49,6%   1,2%
Summa 1111 14,2% 27,3% 28,9% 29,6% 7,1% 50,4% 49,6% 1,2%

http://www.val.se