Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Laxå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laxå Centrala 1260 13,2% 24,1% 19,2% 43,5% 5,9% 47,0% 53,0%   1,6%
Summa 1260 13,2% 24,1% 19,2% 43,5% 5,9% 47,0% 53,0% 1,6%

http://www.val.se