Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kräcklinge Mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kräcklinge Mfl 1171 15,8% 33,5% 31,5% 19,2% 7,4% 52,2% 47,8%   1,4%
Summa 1171 15,8% 33,5% 31,5% 19,2% 7,4% 52,2% 47,8% 1,4%

http://www.val.se