Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Knista Norra Och Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Knista Norra Och Östra 1039 17,5% 30,2% 23,2% 29,1% 7,7% 48,8% 51,2%   0,7%
Summa 1039 17,5% 30,2% 23,2% 29,1% 7,7% 48,8% 51,2% 0,7%

http://www.val.se