Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 884 12,6% 26,8% 24,0% 36,7% 6,2% 52,4% 47,6%   1,4%
Summa 884 12,6% 26,8% 24,0% 36,7% 6,2% 52,4% 47,6% 1,4%

http://www.val.se