Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värmlandsnäs Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmlandsnäs Norra 1031 15,4% 30,5% 28,2% 25,9% 8,7% 54,0% 46,0%   1,2%
Summa 1031 15,4% 30,5% 28,2% 25,9% 8,7% 54,0% 46,0% 1,2%

http://www.val.se