Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värmlandsnäs Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmlandsnäs Södra 872 17,9% 27,9% 31,9% 22,4% 8,3% 53,3% 46,7%   0,8%
Summa 872 17,9% 27,9% 31,9% 22,4% 8,3% 53,3% 46,7% 0,8%

http://www.val.se