Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Edane-Mangskog-Vikene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edane-Mangskog-Vikene 2111 13,4% 29,6% 27,5% 29,6% 5,6% 50,5% 49,5%   0,9%
Summa 2111 13,4% 29,6% 27,5% 29,6% 5,6% 50,5% 49,5% 0,9%

http://www.val.se