Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Degerängen Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Degerängen Arvika 1127 20,9% 35,3% 22,0% 21,7% 10,0% 50,9% 49,1%   4,4%
Summa 1127 20,9% 35,3% 22,0% 21,7% 10,0% 50,9% 49,1% 4,4%

http://www.val.se