Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Långban-Gåsborn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långban-Gåsborn 338 12,4% 19,5% 34,0% 34,0% 7,1% 55,9% 44,1%   1,8%
Summa 338 12,4% 19,5% 34,0% 34,0% 7,1% 55,9% 44,1% 1,8%

http://www.val.se