Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björneborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björneborg 903 13,5% 26,2% 28,3% 31,9% 6,2% 50,9% 49,1%   1,8%
Summa 903 13,5% 26,2% 28,3% 31,9% 6,2% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se