Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 744 13,8% 29,3% 26,5% 30,4% 8,3% 51,1% 48,9%   0,7%
Summa 744 13,8% 29,3% 26,5% 30,4% 8,3% 51,1% 48,9% 0,7%

http://www.val.se