Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Varnum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varnum 1519 11,3% 31,9% 32,2% 24,6% 5,6% 51,3% 48,7%   1,6%
Summa 1519 11,3% 31,9% 32,2% 24,6% 5,6% 51,3% 48,7% 1,6%

http://www.val.se