Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kurlanda-Skäringsbol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kurlanda-Skäringsbol 918 22,9% 33,0% 26,3% 17,9% 7,7% 49,5% 50,5%   2,0%
Summa 918 22,9% 33,0% 26,3% 17,9% 7,7% 49,5% 50,5% 2,0%

http://www.val.se