Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södermalm-Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm-Smedby 1273 17,5% 29,9% 24,6% 28,0% 7,6% 49,0% 51,0%   1,8%
Summa 1273 17,5% 29,9% 24,6% 28,0% 7,6% 49,0% 51,0% 1,8%

http://www.val.se