Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenstaliden-Sandfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstaliden-Sandfallet 1505 17,5% 29,6% 23,9% 28,9% 8,3% 49,1% 50,9%   0,6%
Summa 1505 17,5% 29,6% 23,9% 28,9% 8,3% 49,1% 50,9% 0,6%

http://www.val.se