Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevue-Bergvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1229 20,4% 33,8% 27,3% 18,6% 6,4% 53,5% 46,5%   1,3%
Summa 1229 20,4% 33,8% 27,3% 18,6% 6,4% 53,5% 46,5% 1,3%

http://www.val.se