Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vålberg-Nor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vålberg-Nor 1442 15,6% 29,3% 28,6% 26,5% 6,0% 52,0% 48,0%   1,4%
Summa 1442 15,6% 29,3% 28,6% 26,5% 6,0% 52,0% 48,0% 1,4%

http://www.val.se