Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alster söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster söder 763 14,9% 38,7% 28,3% 18,1% 5,6% 50,9% 49,1%   1,3%
Summa 763 14,9% 38,7% 28,3% 18,1% 5,6% 50,9% 49,1% 1,3%

http://www.val.se