Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värmskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmskog 518 13,9% 27,0% 30,1% 29,0% 8,3% 49,2% 50,8%   0,4%
Summa 518 13,9% 27,0% 30,1% 29,0% 8,3% 49,2% 50,8% 0,4%

http://www.val.se