Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Slottsbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsbron 953 15,3% 31,9% 26,8% 26,0% 7,1% 51,4% 48,6%   1,2%
Summa 953 15,3% 31,9% 26,8% 26,0% 7,1% 51,4% 48,6% 1,2%

http://www.val.se