Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dejefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dejefors 1471 18,9% 30,5% 25,6% 25,0% 9,1% 50,6% 49,4%   1,3%
Summa 1471 18,9% 30,5% 25,6% 25,0% 9,1% 50,6% 49,4% 1,3%

http://www.val.se