Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Deje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Deje 1720 14,1% 28,7% 26,7% 30,5% 6,6% 49,5% 50,5%   1,3%
Summa 1720 14,1% 28,7% 26,7% 30,5% 6,6% 49,5% 50,5% 1,3%

http://www.val.se