Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar 1391 16,8% 41,4% 30,7% 11,1% 8,6% 50,1% 49,9%   2,0%
Summa 1391 16,8% 41,4% 30,7% 11,1% 8,6% 50,1% 49,9% 2,0%

http://www.val.se