Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klöverud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klöverud 1451 13,9% 40,1% 26,6% 19,4% 8,3% 49,6% 50,4%   1,4%
Summa 1451 13,9% 40,1% 26,6% 19,4% 8,3% 49,6% 50,4% 1,4%

http://www.val.se