Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnarskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1366 13,4% 41,4% 23,0% 22,2% 7,1% 49,6% 50,4%   1,8%
Summa 1366 13,4% 41,4% 23,0% 22,2% 7,1% 49,6% 50,4% 1,8%

http://www.val.se