Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Koppom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Koppom 1157 14,9% 24,7% 28,3% 32,1% 6,1% 50,7% 49,3%   1,6%
Summa 1157 14,9% 24,7% 28,3% 32,1% 6,1% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se