Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 6 682 15,8% 34,8% 31,4% 18,0% 6,2% 52,9% 47,1%   1,2%
Summa 682 15,8% 34,8% 31,4% 18,0% 6,2% 52,9% 47,1% 1,2%

http://www.val.se