Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Källegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källegården 1829 33,8% 24,9% 20,2% 21,2% 7,8% 49,2% 50,8%   1,8%
Summa 1829 33,8% 24,9% 20,2% 21,2% 7,8% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se