Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mariesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariesjö 1439 44,5% 26,1% 14,2% 15,2% 13,8% 56,4% 43,6%   1,3%
Summa 1439 44,5% 26,1% 14,2% 15,2% 13,8% 56,4% 43,6% 1,3%

http://www.val.se