Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lunden 1205 22,1% 35,5% 21,0% 21,4% 8,4% 47,8% 52,2%   0,9%
Summa 1205 22,1% 35,5% 21,0% 21,4% 8,4% 47,8% 52,2% 0,9%

http://www.val.se