Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Axvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axvall 1418 16,3% 30,5% 26,4% 26,9% 8,6% 51,5% 48,5%   1,3%
Summa 1418 16,3% 30,5% 26,4% 26,9% 8,6% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se